All-Aware

All-Aware is een adviesbureau gericht op het snijvlak van Compliance, Governance en Communicatie.

Onderwerpen

 • Integriteit, Gedrag & Cultuur, Gedragscodes, Governance
 • Compliance taken en verantwoordelijkheden met de bijbehorende afstemming met stakeholders en afbakening 1e, 2e en 3e lijn
 • Risk Assessments en Control Frameworks
 • Begrijpelijke taal, Communicatie op de juiste manier en op het juiste moment

All-Aware is gespecialiseerd in

 • Compliance/Risk awareness en implementatie
 • Sturing op het belang van integriteit en conduct
 • Heldere communicatie, in de juiste vorm en op het juiste moment
 • Governance en toezicht
 • Risico inventarisatie en assessments
 • Aansturing van multi-disciplinaire projecten

Kenmerken

 • Analytisch en accuraat
 • Bruggenbouwer tussen verschillende disciplines en belangen
 • Gesprekspartner op alle niveaus
 • Adviseur voor management en business
 • Praktische aanpak
 • Resultaatgericht
 • Integer
 • Pro-actief en professioneel
 • Uitgebreid netwerk
 • Vloeiend in Engels

Compliance & Communicatie

De laatste jaren hebben zich grote ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van compliance, integriteit en governance. Veranderingen gaan vaak gepaard met nieuwe wet- en regelgeving. Het doel van de nieuwe regels is het bevorderen van integriteit en vertrouwen. Helaas worden deze nieuwe regels veelal ingevoerd op momenten dat dat nodig is gebleken; nadat zich ongewenste situaties hebben voorgedaan. Beter is dergelijke situaties te voorkomen.

Integriteit is een groot goed en een cruciale peiler voor vertrouwen. Het vertrouwen van consumenten is in korte tijd sterk gedaald. De uitdrukking “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard” geeft aan hoe belangrijk het is om er continu aan te werken.

Compliance ziet toe op een integere bedrijfsvoering. Daarnaast is het gedrag en de cultuur binnen de organisatie van groot belang om de integere bedrijfsvoering concreet vorm te geven. Het compliance beleid van een organisatie moet goed aansluiten bij de strategie en daarmee bij alle bedrijfsonderdelen, activiteiten, processen en producten. Compliance heeft daarom raakvlakken met uiteenlopende disciplines: de “business”, het management, juridische zaken, risk management, human resources, marketing en communicatie. De compliance officer is gesprekspartner en adviseur op alle niveaus.

Hoewel wet- en regelgeving een belangrijk kader vormt voor organisaties, is alleen het toepassen van de normen niet voldoende. Het achterliggende belang moet worden uitgedragen.

Daarnaast moeten mentaliteit en gedrag bijdragen aan een duurzame bedrijfscultuur en daarmee aan een duurzaam financieel systeem. Er moet aandacht zijn voor bewustwording en communicatie. De boodschap moet volkomen helder zijn voor alle betrokkenen.

awa_diagram

Achtergrond

All-Aware is opgericht door Nicolet Jager (1968)

Zij heeft ruime ervaring in de financiële dienstverlening. Met een juridische opleiding als basis, is zij in 1995 begonnen als Kader Trainee (CKO) bij ABN AMRO Bank. Daarna heeft zij o.m. een leidinggevende functie bekleed in het ABN AMRO kantorennet.

In de periode 1998-2001 heeft zij in London gewerkt voor JP Morgan Chase (Vice President, Relationship Management Global Custody). Daar heeft zij ervaring opgedaan met institutionele klanten. Daarna (2002-2005) heeft zij bij ABN AMRO Mellon als secretaris van de Board o.m. meegewerkt aan de implementatie van een (op dat moment) nieuwe organisatiestructuur, waarbij een volledige bankvergunning van DNB is verkregen.

Vervolgens heeft zij de overstap gemaakt naar Consultancy en Interim werkzaamheden. Zij heeft een team van interim professionals aangestuurd en was daarnaast zelf actief voor diverse opdrachten op het gebied van Compliance en Risk Management. In 2008 heeft zij All-Aware opgericht, om als zelfstandig Interim- en Projectmanager verder te gaan. Inmiddels is haar aandachtsgebied verbreed, met opdrachten ook buiten de financiële sector en met aandacht voor conduct en de governance van organisaties. Sinds april 2015 maakt zij deel uit van het bestuur van de Stichting Tuchtrecht Banken en zij is lid van de Adviesraad Financieel recht van de Universiteit van Amsterdam.

Profiel

 

 

 

Ervaring kort samengevat

 • Ervaring met Retail en Wholesale, zowel binnen Nederland als internationaal
 • Ervaring binnen grote en kleine organisaties
 • Opzetten en inrichten van compliance functies
 • Implementatie van wet- en regelgeving
 • Risico assessments en vertaalslag naar praktische beheersmaatregelen
 • Communicatie advies, zowel intern als extern
 • Begrijpelijke taal voor complexe (financiële) producten
 • Presentaties en trainingen
 • Project management (Prince 2), o.a. op raakvlak business/ICT

Opleidingen

Governance University

De Authentieke en Effectieve Commissaris en Toezichthouder

Solvency II

Solvency 2 Business: twee dagdelen mbt Wettelijk kader, Actuariële aspecten, Solvency II Risk Management/Compliance, Implementatie

Prince2

Foundation en Practitioner

SFA London

Registration General Representative, Securities and Futures Authority London

NIBE SVV

Algemene Opleiding Bankbedrijf, Effectenbedrijf, Zakelijke Kredietverlening, Binnenlands en Buitenlands Betalingsverkeer, Accounting en Balans Consolidaties, Beleggingsadvisering, Advisering Opties en Futures

Rechten

Rijks Universiteit Leiden

Highschool USA

Quincy, Northern California via het Rotary Youth Exchange Program

VWO (Gymnasium)

Alexander Hegius Scholengemeenschap, Deventer

 

Opdrachten en Ervaring

Nederlandse Spoorwegen

Compliance Officer en Adviseur Integriteit & Compliance t.b.v. het programma Bewust Integer Werken.

Menzis

Interim Sr Compliance Officer.

Mammoet Holding B.V.

Code of Conduct – project internationale uitrol naar diverse regio’s (wereldwijd).

Pensioenfonds ABP

Compliance Officer a.i. met focus op onder meer Integriteits Risico Analyse (IRA), Gedragscode, Governance.

Achmea, Divisie Internationaal

Revisie en aanscherpen Governance Guidelines voor operating companies (OpCo’s) in het buitenland.

Oikocredit

Compliance Adviseur.

Delta Lloyd

Compliance Adviseur, Group Integrity.

NIBE-SVV

Docent voor de leergang Certified Compliance Officer.

Triodos Bank

Compliance Adviseur (PARP).

Crédit Agricole Consumer Finance

Coach en Compliance Adviseur. Aandacht voor cultuur, gedrag, interactie en communicatie.

Joh. Mourik & Co. Holding B.V.

Adviseur t.b.v. de praktische en werkbare implementatie van een Compliance Framework.

Achmea

Interim Compliance Officer, Operational Risk Management & Compliance binnen de divisie Schade & Inkomen. O.m. als projectleider verantwoordelijk voor  implementatie Achmea Control Framework (Compliance, Operational-, IT en Financial Reporting Risks).

Centraal Beheer Achmea

Interim Compliance Officer, divisie Directe Distributie. O.m. Klantbelang Centraal, Keurmerk Klantgericht Verzekeren, Zorgplicht, Advisiesprocessen complexe producten, Productontwikkeling.

Noordnederlands Effectenkantoor

Review van de opzet en verankering van de compliance, risicobeheer en interne controle functies.

De Amersfoortse Verzekeringen

Projectmanager Output Nieuwe Generatie AOV. O.m. offerte, polis, voorwaarden, procesbrieven. Bepalen communicatie strategie, middelen en inhoud, aansluiten op processen, voldoen aan geldende voorschriften (compliance, juridisch) en ICT realisatie.

Damsté Advocaten – Notarissen

Compliance adviseur. Charter opgesteld voor een internationaal opererende fabrikant in de automotive industrie.

ASR Verzekeringen

Projectmanager Output ASR VermogenGarant. Communicatiemiddelen ingeregeld tbv een nieuw type levensverzekeringen. Betreft bepalen communicatie strategie en inhoud, aansluiten op processen, voldoen aan geldende voorschriften (compliance, juridisch) en ICT realisatie.

RBC Dexia

Interim Risk Manager Oa opzet uitgewerkt voor organisatie structuur: verhouding en verantwoordelijkheden kantoren Luxemburg/Nederland, noodzaak bankvergunning DNB.

Fortis Verzekeringen Nederland

Projectmanager Transparantie Beleggingsverzekeringen en Zorgplicht. Implementatie informatie modellen Commissie De Ruiter, toetsing en verbetering leesbaarheid (systeem)output, verbeteren van processen rondom aanvraag en acceptatie van beleggingsverzekeringen.

Fortis ASR Bank

Inrichten compliance functie en Interim compliance officer. Deelprojectleider WID en CDD.

Samenwerking

All-Aware beschikt over kennis en jarenlange ervaring op uiteenlopende gebieden. Bovendien beschikt All-Aware over een uitgebreid netwerk van professionals uit verschillende disciplines. Naast de uitwisseling van kennis en ervaring, leidt dit tot de mogelijkheid om professionals en organisaties met elkaar in contact te brengen op gebieden waar dat toegevoegde waarde heeft.

All - Aware Contact

All-Aware
Berkenlaan 12
3707 BC
ZEIST
The Netherlands
Tel: (+31) (0)6 – 51 680 612
E-mail: nicolet@all-aware.nl
KvK Utrecht: 30 235 757